FOLKLOR VE HALK OYUNLARI

YÖRESEL HALK HİKAYELERİ

SUNUŞ

Folklor : Bir bölgedeki geleneklerin, kültür ürünlerinin tümüdür.

Folklor'un inceleme ve derleme alanına giren konular: Gelenek ve görenekler, inanışlar, halk tiyatrosu, halk müziği, halk giyim ve kuşamı, süs eşyaları, el sanatları, destanlar, atasözleri, deyimler, türküler, ağıtlar ve fıkralardır.

Bilim olarak folklor : Halk kültürüne mal olmuş belgeleri toplar, derler, sınıflandırır, bilimsel yöntemlerle inceler ve insan oğlunun yaşamını ve kültürlerini açıklamaya çalışır.

Elinizdeki yöresel halk hikayesi bir folklor çalışması ürünüdür.

Anamur halk oyunlarının temelinde yürümek vardır. Oyunlardaki figürler genel olarak yürümek ve sekmek üzerine kurulmuştur. Bu da Yörük ve Türkmen kültürlerine uygundur. Figürlerde olduğu gibi davranış ve ezgilerde de halkın kültürü birinci plandadır. Her şey aslına uygun bir şekildedir. Kesinlikle yapmacıklık yoktur. Oyunlar halka biçiminde, karşılıklı yada serbest oynanır. Oyunlarda toros dağlarının sarp yamaçlarındaki sevimli hayvanların hareketleri yansıtılır. Ayrıca yörüklerin günlük hayatından pek çok kesitlerde yansıtılmaktadır.

Anamur ve Bozyazı yöresine ait folklor ve halk oyunlarının unutulmaması, ileriki nesillere sağlıklı ve orijinal bir şekilde ulaşabilmesi için bu derlemeye ihtiyaç duyduk. Yeni yetişen nesillerin kendi öz kültürlerini, gelenek ve göreneklerini öğrenebilmeleri için yaptığımız küçük çaptaki derleme, ilerde geniş çapta araştırma yapacaklara bir katkı olacaksa kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz ...

1- KAYRAK ÇAKILLI YOLLAR

2- DANIŞMANIN DÜZLÜĞÜ

3- GÖZLÜGÖLÜN GÖK GARGASI

4- GERALİ - HAMÇÖKELEK

 

 

Derleyen . Gazi MERT

 

 

4. Folklor Kurumu - Anamur Folklorü

 

ÖNSÖZ

  

Elinizdeki küçük hikaye kitapçılarında adı geçen yerleşim yerleri, yaylalar, yaylaklar bir zamanlar Anamur ve Bozyazı ilçesi’nin müşterek malıydı.

Bozyazı ve Anamur birbirine yapışık 2 şirin ilçe … Birini ötekine tercih etmek mümkün değil…

Sosyal ve kültürel hayat hep aynı kareler içinde dile getirilir.

Her iki ilçenin tarihçesi de aynı… ilk çağda Anamur ve Bozyazı  Klikya’nın bir liman şehriydi. Hititler, Romalılar, Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlılar zamanında birlikte anılmışlardır.

Turizm’i, Folklor’u,  Halk oyunları, El sanatları, Yöresel yemekleri, Şiir ve Hikayelerde geçen yaylaları kelime ve deyimleri halk oyunlarında giyilen giysileri,çalgıları hep aynıdır.

Yöreye has manilerdeki dizelerde her iki ilçe birlikte söylenir.

Anamur ve Bozyazı’da eski ile yeni tarih ile buğün iç-içedir.

Anamur ve Bozyazı’da deniz ‘’ak ‘’laşır, berraklaşır. Hiçbir atığın karışmadığı deniz altın kumu, ipek sahili, Temiz suyu ile insanı tarihin derinliklerine, temizliklerine, koynuna ulaştırır.

Anamur tarihte kaç yaşındaysa Bozyazı’da aynı yaştadır.

Anamur ve Bozyazı’nın toprağı, insanı, harası, cepkeni, duası, dileği, umudu, rüyası aynıdır.

El- ele, saç-saç’a, baş-başa kavgası sevgi, sevgisi hasret, toroslar’ın denize bakan yamaçlarında yetişen çiçekleri hep aynı kokar.

Anamur ve Bozyazı’da dağlar denizle birlikte kucaklaşır.Sedirleri, Çamları, Dalgalarla birlikte buluşur.

Dağlarını, Ovalarını, Sahillerini görenler her ikisine ‘’ tek ilçe ‘’ der

Denizleri bayrak gibi saf ve dalga-dalgadır.

Anamur ve Bozyazı’nın ‘’ANA’’ yazgısı ve ana ‘’YAZI’’ sı müşterektir.

Elinizdeki yöresel halk hikayeleri her şeyi’’BİR ‘’ olan bu iki ilçe’nin ‘’BİRLİK’’ ve ‘’ BERABERLİĞİ’’ nin simgesidir.